Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

HAKKIMIZDA

Giriş
Uluslararası Polis Eğitim Merkezi (UPEM)

Bu projenin temel amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası alanda profesyonel bir anlayış çerçevesinde eğitimlerin verileceği, çağdaş eğitim-öğretim yöntemlerinin ve eğitim teknolojilerinin teşkilata kazandırılmasına olanak tanıyacak dünya standartlarında bir uluslararası hizmet içi eğitim, geliştirme ve uygulama merkezi kurmak ve işler hale getirilmesini sağlamaktır.
EGM tarafından yürütülen bu projenin hedef kitlesi; başta Emniyet Teşkilatı personeli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, talep halinde özel kuruluşlar (özel güvenlik eğitimi vb.), uluslararası güvenlik birimleri ve yabancı ülke polis teşkilatı personelidir. Bu kapsamda başlatılan UPEM projesi ile Türkiye’nin bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyada güvenlik alanında lider ülke olması ve eğitim merkezinin Ankara ilinde tesis edilmesi ile Ankara’nın bir ulusal ve uluslararası güvenlik başkenti olması hedeflenmektedir. Söz konusu proje ile Türk Polisi uzun yıllardır sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimlerini diğer ülke polis teşkilatları ile paylaşabilecek, uluslararası güvenlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenebilecektir.
Proje Gerekçeleri;
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında, ‘AB standartlarında uluslararası bir hizmet içi eğitim merkezinin 2011 yılına kadar kurulmasına’ yer verilerek bu merkezin 2012 yılında faaliyete geçmesi konusunda taahhütte bulunulmuş olması,
Türkiye’nin, 2009 yılı ile birlikte BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin resmen başlaması ile UPEM’in, Türkiye’nin BM nezdindeki temsil gücünü ve siyasi konumunu güçlendirecek bir özelliğe sahip olması,
Son yıllarda Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki birçok ülke polisi ile yapılan güvenlik ve eğitim işbirliği anlaşmaları,
Özellikle kardeş ve dost ülkeler Afganistan, Pakistan ve Irak ile yapılan üst düzey görüşmelerde sıklıkla gündeme gelen ‘polis eğitimi’ konusundaki beklentilerin karşılanabilmesi,
Son on yılda dünya çapındaki değişimlere paralel olarak, çok uluslu barışı destekleme operasyonlarının sayısında meydana gelen artış ve Çin, Almanya, Gana gibi birkaç ülkede bulunan Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve Destekleme Eğitim Merkezi’nin bir benzerinin, sorunlu bölgelerin başında yer alan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyasında bulunmaması,
UPEM içerisinde yer alacak olan, Uluslararası Barışı Koruma ve Destekleme Eğitim Akademisi’nin kurulması ile uluslararası barışı koruma ve destekleme görevlerinde salt görev icra eden değil, aynı zamanda eğitim verip yönlendirme faaliyetlerinde bulunabilme kapasitesine ulaşılacak olması,
UPEM içerisinde yer alacak olan Terörizmle Mücadele Akademisi kurulması ile Interpol’e üye 188 ülkeye eğitim verilmesi imkânına kavuşulacak olması,
Polisiye konularda (adli, kriminal ve sınırı aşan suçlarla mücadele başta olmak üzere) edinilmiş birikimlerin profesyonel bir eğitim anlayışıyla yurtdışına ihraç ederek, bulunduğumuz coğrafyada polis eğitiminde markalaşma imkânının elde edilecek olması.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS